bilingwizm dwujęzyczność
Emigracja, Język

bilingwizm czyli dwujęzyczność

Zanim jeszcze Sara pojawiła się na świecie oboje z Paulem nie mieliśmy żadnych wątpliwość co do języka, jakim będziemy do niej mówić. Od początku przyjęliśmy naturalną kolej rzeczy. Ja będę mówić do niej po polsku, a Paul po angielsku i też tak czynimy.

Close